La Jeannette és el somriure que et dona la benvinguda al Bloc quan vens a entrenar a les tardes!

Jeanette Pizarro