Millora l’equilibri, l’estabilitat i l’estàtica corporal per disminuir els dolors i el risc de lesions.

El core o nucli és l’àrea que engloba tota la regió abdominal i la part baixa de l’esquena.
El formen els oblics, recte abdominal, sòl pelvià, diafragma i el múscul més important de tots: el múscul transvers abdominal.
Un core fort i estable millora l’equilibri, l’estabilitat, l’estàtica corporal i absorbeix els impactes de manera més eficaç. A més, ajuda a disminuir els dolors i el risc que es produeixin lesions.

Intensitat

Mig – Alt

Durada

45min.

Objectiu

Enfortir el core

core andorra