El Noam és el monitor d’escalada i d’algunes classes dirigides.