treball en suspensió amb TRX

El TRX HIIT és una classe de dificultat alta, que té una durada de 45 minuts. És una activitat en què es treballa sobretot la suspensió i el control postural utilitzant el material TRX.

Intensitat

Alta

Durada

45min.

Objectiu

Força i control postural

trx andorra