El Kick Boxing és un esport de combat, originari del Japó, que combina les tècniques de la boxa i del karate, i en què es permeten els cops de peu per sobre de la cintura i a les cuixes.